Malaria in Cambodja | Mijncambodja.nl
Malaria in Cambodja

Malaria in Cambodja

Malaria komt in grote gebieden voor in Cambodja. Vrijwel in alle gebieden waar jungle of bebossing is bestaat de kans op aanwezigheid van de malariamug. Alleen op de dunne strook langs het Tonle Sapmeer en aan de kust bij Sihanoukville is de kans op malarie(muggen) tegenwoordig zeer beperkt. Ook in het zuidwesten rondon het Kardamongebergte en het zuidoosten rond Kampot en Kep komt malaria voor. De andere gebieden van Cambodja zoals de grote steden en rondon het Tonle Sapmeer zijn malaria vrij. Een uitzondering is echter Battambang. Dit is een stad omringt met platteland. Hier komt malaria ook voor. Zie de kaart voor een overzicht.
Bekijk een gedetailleerd onderzoek van de WHO over malaria in Cambodja.

Wat is malaria eigenlijk?

Malaria is een ziekte die doorgaans hoge koorts geeft en wordt veroorzaakt door een steek van een mug van de soort Anopheles. De mug spuit door de steek parasieten in het bloed. De malariamuggen steken alleen tussen zonsondergang en zonsopgang. De mug is klein, zoemt praktisch niet, waardoor u de steek nauwelijks opmerkt. Er zijn verschillende vormen van malaria. De gevaarlijkste is malaria tropica, die binnen enkele dagen dodelijk kan zijn. Behandeling in een vroeg stadium is noodzakelijk. De andere vormen van malaria zijn goedaardiger: de verschijnselen zijn hetzelfde, maar er treden geen ernstige complicaties op.

Malaria komt met name voor in tropische- en subtropische gebieden. In een aantal gebieden varieert het risico volgens de seizoenen. Boven de 2.000 meter is malaria zeldzaam. Er overlijden naar schatting 1,5 tot 2,7 miljoen mensen per jaar aan malaria. De tijd tussen besmet worden en ziekte is gemiddeld tien tot veertien dagen.

Wat zijn de klachten?

De vroege verschijnselen van malaria zijn koorts, moeheid, hoofdpijn en spierpijn. Verder kunnen diarree, braken en hoesten met kortademigheid voorkomen. Een malaria-aanval kan erg op griep lijken. Denk daarom bij koorts of griep die langer dan twee dagen aanhoudt, aan malaria. Heeft u koorts tijdens uw reis in malariagebied of in de eerste maanden na thuiskomst? Laat dan altijd ook uw bloed onderzoeken op malaria.

Malaria kan behandeld worden. Hoe sneller men begint met behandelen hoe groter de kans op herstel.

Wat kan ik doen?

Malaria kan je op verschillende manieren voorkomen: door het slikken van pillen en het treffen van antimugmaatregelen. Het slikken van pillen kan per gebied verschillen en is ook afhankelijk van het reisdoel en de reisduur. Individuele factoren zoals de gezondheid van de reiziger spelen ook een rol. Slik je tabletten volgens voorschrift en maak de kuur af.

Antimugmaatregelen:

 • Draag in de avond en in de nacht bedekkende kleding; lange broek, lange mouwen, sokken.
 • Smeer de onbedekte huid in met een muggenmiddel met DEET.
 • Slaap onder een geïmpregneerde klamboe.
 • Zet de ventilator of airco aan: muggen hebben een hekel aan tocht en kou.
 • Draag lichte kleuren: muggen voelen zich aangetrokken tot donkere kleding.
 • Muggen prikken dwars door dunne broeken en sokken heen. Hoe ruimer de kleding zit hoe lastiger het voor de mug is om er door heen te steken en ook werkelijk in de buurt van je huid te komen.
 • Gebruik geen parfum of geurende deodorant of aftershave.

Er bestaat geen vaccin tegen malaria.

Bron: www.ggdreisvaccinaties.nl

Het is handig om in je EHBO-Set enkele extra malaria pillen mee te nemen. Mocht je je in een omgeving bevinden waar geen ziekenhuis of kliniek is, dan kan je tijdelijk de koorts onderdrukken (eventueel voor een reisgenoot die zelf niet in het bezit is van malariapillen).

Welke malariapillen moet ik slikken voor Cambodja?

De meest voorgeschreven malariamiddelen zijn lariam, malarone, doxycycline, paludrine en chloroquine. Vooral de twee eerstgenoemden worden vaak aangeschaft en aangeraden. Hieronder een toelichting op beide:

  Malarone
 • Het middel Malarone (=atovaquon/proguanil)
  Een combinatie van het middel proguanil en het middel atovaquon. Dit middel wordt net als lariam gebruikt in gebieden waar veel malariaparasieten resistent zijn tegen andere middelen. Malarone mag je niet gebruiken als je zwanger bent of als je borstvoeding geeft. Ook kinderen die minder dan 11 kg zijn mogen geen malarone gebruiken.
 • Het gebruik van malarone
  Één dag voordat je in het malariagebied aankomt begin je met één tablet (inhoud: 250 milligram atovaquon en 100 mg proguanil). Daarna neem je dagelijks één tablet malarone. Je moet malarone gebruiken tot minimaal 7 dagen nadat je het malariagebied verlaten hebt.
 • Malarone en bijwerkingen
  De bijwerkingen van malarone zijn over het algemeen vrij mild en duren niet lang. De meest voorkomende zijn buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree en hoesten. Ook slapeloosheid en haaruitval komen voor.
 • Kosten van malarone
  Malarone is vrij duur en kost ongeveer 90 euro per maand (vaak 2 tot 3 euro per tables.


  Lariam
 • Het middel Lariam (=mefloquine)
  Dit middel wordt net als malarone gebruikt in gebieden waar veel malariaparasieten resistent zijn tegen andere middelen. Zwangere vrouwen of vrouwen die zwangen willen worden mogen het middel niet slikken. Lariam blijft tot 3 maanden na innemen in je bloed zitten. Kinderen die minder dan 5 kg wegen mogen geen lariam gebruiken, grotere kinderen wel.
 • Het gebruik van lariam
  Drie weken voor je een malariagebied ingaat moet je wekelijks één tablet (250 milligram) slikken. Indien je later begint met slikken is de kans op bijwerkingen groter. Indien je voor je reis merkt dat er vervelende bijwerkingen optreden heb je nog tijd om over te stappen op een ander middel. Tot vier weken na het verlaten van een malariagebied dien je 1 maal wekelijks de tabletten te slikken.
 • Lariam en bijwerkingen
  Larium is goedkoper maar aanzienlijk meer mensene krijgen last van bijwerkingen dan bij het slikken van malarone. Bijwerkingen kunnen zijn: slaperigheid, diarree, duizeligheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, buikkrampen, slapeloosheid of nachtmerries. Bijwerkingen die in mindere mate voorkomen: neerslachtigheid, verwardheid en hallucinaties, oorsuizen en evenwichtsstoornissen.
  Indien je soms last hebt van epilepsie, depressies of psychosen kan je lariam niet gebruiken. Vanwege het risico op evenwichtsstoornissen kun je het ook beter niet gebruiken als je gaat duiken. Bijwerkingen van lariam kunnen wel lang (weken) aanhouden.
  Als je in een gebied bent waar veel malaria voorkomt, loop je meer kans op malaria dan op ernstige bijwerkingen van lariam. Ernstige reacties zoals een epileptische aanval of een psychose komen bij ongeveer 1 op de 2.000 tot 1 op de 10.000 gebruikers voor. 95 tot 99% van de mensen die lariam gebruiken heeft òf nergens last van, òf last van milde bijwerkingen. Minder ernstige bijwerkingen, zoals angst en stemmingsveranderingen, komen voor bij ongeveer 1 op 250 gebruikers.
 • Kosten van Lariam
  Lariam is goedkoop en kost ongeveer 14 euro per maand.Share Button